Tusze
Tusze
Napełniamy tusze ©
02
02
Wpisz treść pieczątki i zamów. Więcej informacji
03
03
Description slide 3 ©
04
04
Description slide 4 ©

Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie

Drukuj
Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Podręcznik dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa.

W publikacji omówiono wszystkie aspekty potrzebne do wykonywania kosztorysów (z uwzględnieniem technik komputerowych) oraz przygotowania materiałów przetargowych, umów odbiorów i rozliczeń zgodnie z obowiązującymi zasadami i stanem prawnym.

Dołączono także płytę CD ze specjalną edycją programu NormaPRO EDU.

Książka jest polecanym podręcznikiem również dla studentów kierunków technicznych o profilu budowlanym oraz może służyć jako poradnik dla inżynierów i techników budowlanych.

 

 

Spis treści

1. Kosztorys w procesie inwestycyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1. Inwestycje i proces inwestycyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2. Znaczenie dokumentacji kosztorysowej w procesie inwestycyjnym . . . . . . . . . 9
1.3. Rola kosztorysu w przedsiębiorstwie budowlanym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.4. Zwiàzek kosztorysowania z zagadnieniami normowania w budownictwie . . . . . 15
2. Normowanie techniczne w budownictwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.1. Normy i normatywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2. Normy jakościowe i aprobaty techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.3. Unifikacja norm i przepisów budowlanych w Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . 22
2.4. Normy ilościowe, czyli normy nakładów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.5. Wydajność pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. Normowanie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.1. Badanie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.1.1. Istota i rodzaje badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.1.2. Proces produkcyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.1.3. Podział czasu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.1.4. Odpoczynki w pracy i czas na prace przygotowawczo-zakończeniowe . 39
3.1.5. Obserwacje czasu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.2. Techniczne normowanie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.2.1. Metody normowania pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.2.2. Chronometraż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.2.3. Fotografia dnia pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.2.4. Metoda obserwacji migawkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.3. Ustalanie norm czasu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.4. Katalogi norm pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4. Normowanie zużycia materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.1. Pojęcie normy zużycia materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.2. Odpady, ubytki i straty materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.3. Metody normowania zużycia materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.4. Projektowanie norm zużycia materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.5. Klasyfikacja materiałów budowlanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.6. Katalogi norm zużycia materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5. Normowanie pracy maszyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.1. Pojęcie normy pracy maszyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.2. Czynniki wpływające na wydajność maszyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.3. PodziaΠ czasu pracy maszyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
5.4. WydajnoÊç maszyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5.5. Obliczanie wydajności maszyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5.6. Zasady doboru maszn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
6. Zasady przedmiarowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
6.1. Przedmiar i obmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
6.2. Przedmiarowanie robót ziemnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
6.2.1. Zakres robót ziemnych i ich klasyfikacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
6.2.2. Czynniki wpływające na pracochłonność robót ziemnych . . . . . . . . . . . 86
6.2.3. Zasady przedmiarowania robót ziemnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
6.2.4. Obliczanie objętości wykopów i nasypów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
6.3. Przedmiarowanie konstrukcji murowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
6.3.1. Zakres robót . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
6.3.2. Pracochłonność robót murowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
6.3.3. Zasady przedmiarowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
6.4. Przedmiarowanie konstrukcji betonowych i żelbetowych monolitycznych . . . . . 106
6.5. Przedmiarowanie tynków i okładzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
6.5.1. Tynki, sztablatury i okładziny wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
6.5.2. Tynki i okładziny zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
6.6. Przedmiarowanie robót malarskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
6.7. Zasady przedmiarowania innych robót budowlanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
6.7.1. Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych . . . . . .119
6.7.2. Konstrukcje dachowe drewniane i pokrycia dachów . . . . . . . . . . . . . . 120
6.7.3. Roboty izolacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
6.7.4. Stolarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
6.7.5. Podłogi, posadzki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
6.7.6. Roboty kowalsko–ślusarskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
6.7.7. Roboty szklarskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
6.7.8. Rusztowania zewnętrzne i wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
6.7.9. Deskowania systemowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
6.7.10. Przedmiarowanie konstrukcji metalowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
6.8. Przedmiarowanie robót instalacyjnych i sieci zewnętrznych . . . . . . . . . . . . . . . 127
6.8.1. Zakres robót . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
6.8.2. Zasady przedmiarowania instalacji wodociàgowych . . . . . . . . . . . . . . 128
6.8.3. Zasady przedmiarowania instalacji kanalizacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . 128
6.8.4. Zasady przedmiarowania instalacji gazowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
6.8.5. Przedmiarowanie instalacji centralnego ogrzewania . . . . . . . . . . . . . . 130
6.8.6. Zasady przedmiarowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych . 130
6.8.7. Przedmiarowanie zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 132
6.8.8. Przedmiarowanie zewnętrznych sieci gazowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
6.9. Praktyczne sposoby sporzàdzania przedmiaru robót . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
7. System zleceniowy w budownictwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
7.1. Problematyka zlecania robót budowlanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
7.2. Zamówienia publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
7.2.1. Zasady i tryb udzielania zamówień publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
7.2.2. Procedura przetargowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
7.2.3. Nieprzetargowe tryby udzielenia zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
7.3. Zamówienia niepubliczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
8. Metody kosztorysowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
8.1. Koszt i cena robót budowlanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
8.2. Rodzaje kosztów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
8.3. Specyfika tworzenia cen robót budowlanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
8.4. Formuła ceny kosztorysowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
8.4.1. Kosztorysowanie metodà kalkulacji szczegółowej . . . . . . . . . . . . . . . . 173
8.4.2. Kosztorysowanie metodà kalkulacji uproszczonej . . . . . . . . . . . . . . . . 176
8.4.3. Kosztorysowanie w zamówieniach publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
8.5. Kalkulacja składników ceny kosztorysowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
8.5.1. Jednostkowe nakłady rzeczowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
8.5.2. Kalkulowanie ceny robocizny kosztorysowej (R ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
8.5.3. Kalkulacja wartości kosztorysowej materiaΠów (M ) . . . . . . . . . . . . . . . 190
8.5.4. Kalkulacja kosztów pracy sprzętu budowlanego (S ) . . . . . . . . . . . . . . . 194
8.5.5. Ustalanie kosztów pośrednich (Kp ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
8.5 6. Kalkulacja zysku (Z ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
8.5.7. Zasady indywidualnej kalkulacji kosztów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
8.6. Katalogi i informatory kosztorysowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
8.6.1. Normatywy kosztorysowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
8.6.2. Normatywy nakładów rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
8.6.3. Informatory cenowe w budownictwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
9. Kosztorysy budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
9.1. Rodzaje kosztorysów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
9.2. Podstawy sporządzania kosztorysów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
9.3. Forma kosztorysu oraz zapis jego treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
9.4. Części i rozdziały kosztorysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
9.5. Sporzàdzanie kosztorysów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
9.6. Obowiązki stron przy sporządzaniu kosztorysów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
9.7. Waloryzacja cen kosztorysowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
9.8. Kosztorysy robót remontowych i adaptacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
9.9. Zastosowanie techniki komputerowej w kosztorysowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . 251
9.9.1. Ogólna charakterystyka komputerowych programów kosztorysowych . 251
9.9.2. Funkcje i możliwości komputerowych programów kosztorysowych . . . . 253
9.9.3. Ogólne zasady tworzenia kosztorysu techniką komputerową . . . . . . . . 256
9.10. Metoda wyceny inwestycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
9.10.1. Dokumentacja projektowa inwestycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
9.10.2. Część kosztowa dokumentacji inwestycyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
10. Umowy o wykonanie robót budowlanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
10.1.Znaczenie umów budowlanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
10.2.Podstawy prawne i skład umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
10.3.Warunki ogólne umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
10.3.1. Treść i postanowienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
10.3.2. Obowiązki zamawiającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
10.3.3. Obowiązki wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
10.3.4. Materiały do robót i wyposażenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
10.3.5. Terminy realizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
10.3.6. Odstąpienie od umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
10.3.7. Odbiory robót . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
10.3.8. Ubezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
10.3.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy i gwarancja zapłaty dla
wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
10.3.10.Rękojmia i gwarancja jakości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
10.3.11.Rozstrzyganie sporów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
10.4.Warunki szczegółowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
10.5.Wynagrodzenie i zasady rozliczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
10.5.1. Rodzaje wynagrodzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
10.5.2. Rozliczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
10.6.Tryb zawierania i treśći umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
10.6.1. Zawieranie umów w wyniku przetargu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
10.6.2. Umowy zawierane w trybie nieprzetargowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
10.6.3. Umowy dotyczące zamówień publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
10.6.4. Unieważnienie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
11. Systemy płac w budownictwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
11.1.Zasady wynagradzania pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
11.2.Systemy wynagradzania w budownictwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
11.3. Ustalanie zarobków za pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Załącznik nr 1. Kosztorys inwestorski (fragment) budynku mieszkalnego ośmiorodzinnego
w Gdaƒsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Załącznik nr 2. Kosztorys ofertowy (fragment) budynku mieszkalnego ośmiorodzinnego
w Gdaƒsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Załącznik nr. 3. Kosztorys powykonawczy (fragment) remontu dachu budynku mieszkalnego
w Olsztynie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

Aktualności


Dzisiaj jest: Niedziela
20 Kwietnia 2014
Imieniny obchodzą
Agnieszka, Amalia, Czesław, Czech,
Czechasz, Czechoń, Florencjusz,
Florenty, Nawoj, Sulpicjusz, Szymon,
Teodor

Do końca roku zostało 256 dni.
Zodiak: Baran
Copyright 2011 Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie.
Joomla Templates by Wordpress themes free